Jdi na obsah Jdi na menu
 


RC Slunečník je dobrovolné, nepolitické a neziskové sdružení, které usiluje o posilování hodnot rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti.
Tímto se snaží přispívat k větší harmonii rodin, spokojenosti obou manželů a zdravému psychickému vývoji dětí.
 
Sdružení je založeno za účelem:
 • vybudování a provozu rodinného centra v Ústí nad Labem, ve kterém budou naplňovány cíle sdružení.
 • posilování hodnot rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti
 • podpory právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen
 
 
Cílem sdružení je :
 
 • zprostředkovat plnohodnotné využití volného času rodičů na mateřské a rodičovské dovolené
 • vytvářet prostředí pro setkávání osob všech generací
 • podporovat rozvoj rodiny společným setkáváním, pořádáním přednášek, seminářů a besed. Získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví, psychologii zdravého rodinného života, kultury a ekologie.
 • činit prevenci psychickým stavům vznikajícím jako následek sociální izolace a ztráty společenské prestiže matek na mateřské dovolené, psychologická pomoc matkám, krizová intervence
 • zdravotní cvičení a rehabilitační prevence
 • cvičení pro těhotné, předporodní kurzy, podpora kojení
 • poskytnutí příležitostí k předávání zkušeností při výchově dětí a vedení domácnosti
 • sociální adaptace a integrace dětí zdravých i postižených do kolektivu.
 • pobyty pro rodiny a pro celé rodiny
 • umožnit rodičům vzájemně se potkávat, vzdělávat se a aktivně využívat svých schopností a znalostí
 • rozvoj dobrovolnických aktivit
 • rekvalifikace a další vzdělávání žen na mateřské dovolené, pomoc při hledání místa a v návratu do zaměstnání
 • obnova tradic a řemesel, kulturní a sportovní programy pro děti i dospělé